​​Проект​ирование
 
автомо​бильных дорог и транспортных сооружений

​մասնագիտական ինժեներական ծառայություններ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների նախագծման համար, ներառյալ մայրուղիներ, ճանապարհներ, փողոցներ և հարակից կառույցներ

Инвестиционная программа "Автодорожный коридор Север-Юг" - крупный инфраструктурный проект, направленный на соединение южной границы страны с северной посредством четырехполосной автомагистрали Мегри - Ереван - Бавра протяженностью 550 км.

Sample Headline

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն թույլ կտա նվազեցնել շինարարության ընդհանուր արժեքը

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն  կօգնի նվազագույնի հասցնել վթարները վտանգավոր տարածքներում (նպատակը՝ զրո մահացու դեպքեր)

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն  կօգնի նվազագույնի հասցնել վթարները վտանգավոր տարածքներում (նպատակը՝ զրո մահացու դեպքեր)

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն  կօգնի նվազագույնի հասցնել վթարները վտանգավոր տարածքներում (նպատակը՝ զրո մահացու դեպքեր)

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն  կօգնի նվազագույնի հասցնել վթարները վտանգավոր տարածքներում (նպատակը՝ զրո մահացու դեպքեր)

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

Участие и вклад Института ДорПроект 

​ Именно учет этих, а также других факторов в ходе разработки проектов сетей и отличает наших инженеров. 
Не случайно в некоторых коммунальных организациях Армении наши проекты считаются образцовыми.

​ Именно учет этих, а также других факторов в ходе разработки проектов сетей и отличает наших инженеров. 
Не случайно в некоторых коммунальных организациях Армении наши проекты считаются образцовыми.

Посмотреть другие выполненные проекты

​Почему Институт ДорПроект стоит выбрать для проектирования?

​Մեր ընկերությունը ճանապարհաշինության շուկայում է ավելի քան 40 տարի, և այս ամբողջ ընթացքում նախագծումը հանդիսանում է մեր հիմնական ծառայություններից մեկը: Հայաստանում չկան մարզեր կամ շրջաններ, որոնց համար մեր ինժեներական թիմը չի իրականացրել ճանապարհների և փողոցների նախագծեր, ինչպես նաև կարիք չկա նշելու ամբողջ երկիրը իրար կապող մայրուղիների մասին (օրինակ՝ Հյուսիս-Հարավ մայրուղին):

​Մեր ընկերությունը ճանապարհաշինության շուկայում է ավելի քան 40 տարի, և այս ամբողջ ընթացքում նախագծումը հանդիսանում է մեր հիմնական ծառայություններից մեկը: Հայաստանում չկան մարզեր կամ շրջաններ, որոնց համար մեր ինժեներական թիմը չի իրականացրել ճանապարհների և փողոցների նախագծեր, ինչպես նաև կարիք չկա նշելու ամբողջ երկիրը իրար կապող մայրուղիների մասին (օրինակ՝ Հյուսիս-Հարավ մայրուղին):

​Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք և զարգացնում մեր մասնագիտական գործունեությունը. Օրինակ, նախագծերի հեղինակային հսկողության ժամանակ մեր թիմը նշումներ է կատարում բոլոր ստացված մեկնաբանությունների վերաբերյալ, և հետագա նախագծերում հաշվի է առնում ստացված տեղեկատվությունը: Բացի այդ, մեր ինժեներները կանոնավոր կերպով հետևում են ճանապարհաշինության ոլորտում տեխնոլոգիական փոփոխություններին, մեթոդաբանություններին, նոր զարգացումներին և «նոու-հաու» մոտեցմանը, ինչպես նաև կիրառում դրանք նախագծերում: Սա թույլ է տալիս մեզ պատվիրատուին հնարավորություն ընձեռել կառուցել ավելի անվտանգ, դիմացկուն, ավելի մատչելի և, միևնույն ժամանակ, ավելի որակյալ ճանապարհներ, փողոցներ և տրանսպորտային կառույցներ:

​​Հարցում ուղարկել ​Նախագծերի պորտֆոլիո