​​Проект​ирование
 
автомо​бильных дорог и транспортных сооружений

​մասնագիտական ինժեներական ծառայություններ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների նախագծման համար, ներառյալ մայրուղիներ, ճանապարհներ, փողոցներ և հարակից կառույցներ

​Տրանսպորտային ենթակառուցվածքի տարրերի նախագծման նպատակն է ստեղծել անվտանգ, հարմար, արդյունավետ և կայուն տրանսպորտային ցանցեր, որոնք բավարարում են հասարակության կարիքները՝ հաշվի առնելով տարբեր գործոններ, ինչպիսիք են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը, անվտանգությունը և ծախսարդյունավետությունը:

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

​Այն մեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցություն կլինի տարածաշրջանի համար

Бесплатная консультация по ​испытанию строительных материалов и смесей

​Հարցում ուղարկել

​Клю​чевые этапы нашей работы

Техническая оснащенность лаборатории для испытаний щебня:

Форма для дробимости
Квартователь
Вибросито
Барабан Лос Анджелес 
Весы

Стандарты, используемые при испытаниях:
ГОСТ, ASTM, AASHTO, ISO, EN

Почему обращаются в лабораторию ДорПроекта?  

​Մեր ընկերությունը ճանապարհաշինության շուկայում է ավելի քան 40 տարի, և այս ամբողջ ընթացքում նախագծումը հանդիսանում է մեր հիմնական ծառայություններից մեկը: Հայաստանում չկան մարզեր կամ շրջաններ, որոնց համար մեր ինժեներական թիմը չի իրականացրել ճանապարհների և փողոցների նախագծեր, ինչպես նաև կարիք չկա նշելու ամբողջ երկիրը իրար կապող մայրուղիների մասին (օրինակ՝ Հյուսիս-Հարավ մայրուղին):

​Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք և զարգացնում մեր մասնագիտական գործունեությունը. Օրինակ, նախագծերի հեղինակային հսկողության ժամանակ մեր թիմը նշումներ է կատարում բոլոր ստացված մեկնաբանությունների վերաբերյալ, և հետագա նախագծերում հաշվի է առնում ստացված տեղեկատվությունը: Բացի այդ, մեր ինժեներները կանոնավոր կերպով հետևում են ճանապարհաշինության ոլորտում տեխնոլոգիական փոփոխություններին, մեթոդաբանություններին, նոր զարգացումներին և «նոու-հաու» մոտեցմանը, ինչպես նաև կիրառում դրանք նախագծերում: Սա թույլ է տալիս մեզ պատվիրատուին հնարավորություն ընձեռել կառուցել ավելի անվտանգ, դիմացկուն, ավելի մատչելի և, միևնույն ժամանակ, ավելի որակյալ ճանապարհներ, փողոցներ և տրանսպորտային կառույցներ:

​Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք և զարգացնում մեր մասնագիտական գործունեությունը. Օրինակ, նախագծերի հեղինակային հսկողության ժամանակ մեր թիմը նշումներ է կատարում բոլոր ստացված մեկնաբանությունների վերաբերյալ, և հետագա նախագծերում հաշվի է առնում ստացված տեղեկատվությունը: Բացի այդ, մեր ինժեներները կանոնավոր կերպով հետևում են ճանապարհաշինության ոլորտում տեխնոլոգիական փոփոխություններին, մեթոդաբանություններին, նոր զարգացումներին և «նոու-հաու» մոտեցմանը, ինչպես նաև կիրառում դրանք նախագծերում: Սա թույլ է տալիս մեզ պատվիրատուին հնարավորություն ընձեռել կառուցել ավելի անվտանգ, դիմացկուն, ավելի մատչելի և, միևնույն ժամանակ, ավելի որակյալ ճանապարհներ, փողոցներ և տրանսպորտային կառույցներ:

Точность результатов испытаний

Быстрая обработка данных  

Соответствие мировым и межгосударственным нормам и стандартам качества  

Высококвалифицированная команда 

​Նախագծերի պորտֆոլիո 
​​Հարցում ուղարկել

Узнать больше о нашей лаборатории